Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i kommunen. Er du bosatt i Norge blir du automatisk innført i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

 

Vil du sjekke om du står i manntallet?

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget i Bodø rådhus. Mantallet ligger ute til ettersyn til og med valgdagen 11. september 2023.

 

Feil i manntallet

Dersom du mener noen er uriktig blitt innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen rettes opp. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og må sendes til valgstyret i Bodø kommune.

Postadresse: Valgstyret i Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø

E-postadresse: polsek@bodo.kommune.no 

 

 

Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn

Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn i det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Manntallet er lagt ut til ettersyn i servicetorget i Bodø rådhus, og ligger ute til og med valgdagen 11. september 2023.

Dersom du mener noen er uriktig blitt innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen rettes opp. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og må sendes til Sametinget.

Postadresse: Sametinget, postboks 3, 9735 Kárášjohka-Karasjok

E-postadresse: samediggi@samediggi.no