Saksdokumenter finnes på bodo.kommune.no/arealplaner

Planvedtakene kan påklages. Evt. klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, byplan, postboks 319, 8001 Bodø, innen 28.04.2019. 

Byplansjefen