Generelle opplysninger:

Prisene gjelder fra 01.01. Alle priser er inkl. 25 % MVA.

Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2023.

  1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06.
  3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09.
  4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11.

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp 2022 blir avregnet ved første faktura 2023.

For eiendommer med kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil hele beløpet bli fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

 

Månedlig faktura:

  • Det er mulig å avtale månedlig fakturering for kommunale gebyr. Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no 
  • Oppgi G.nr/Br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Det anbefales inngåelse av e-Faktura og/eller AvtaleGiro ved avtale om 12 terminer.

 

Vann og avløp

Vanngebyret økes med  31%,  avløpsgebyret økes med 30%,
 

Abonnementsgebyr vann bolig/fritidsbolig - pr boenhet ...........................kr 1.049

Abonnementsgebyr vann næring/andre bygg – pr eiendom/seksjon.......kr 1.049

Forbruksgebyr vann – beregnes etter areal (kr/m²) ....................................kr 33,83

Forbruksgebyr Vann - etter måler (kr/m³) ....................................................kr 28,19

 

Abonnementsgebyr avløp bolig/fritidsbolig - pr boenhet .........................kr 1.044

Abonnementsgebyr avløp næring/andre bygg - pr eiendom/seksjon......kr 1.044

Forbruksgebyr avløp – beregnes etter areal (kr/m²) ..................................kr 35,98

Forbruksgebyr avløp – etter måler (kr/m³) ..................................................kr 29,99

 

Leie vannmåler (kr/stk - pr år)

gebyrsatser økes 4%

Opptil 20 mm ................................................................................................kr 521,00

Opptil 25 mm ………………………......................................................................kr 812,00

Opptil 40 mm.................................................................................................kr 1.231,00

Kombimålere..................................................................................................kr 8.510,25

 

Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp

gebyrsatser uendret

Vann pr bygg ...................................................................................................kr 6 250

Avløp pr bygg ..................................................................................................kr 6 250

 

Feie- og tilsyn

gebyrsatser er uendret - Satser pr pipeløp

Bolig 1 og 2 etasjer .........................................................................................kr    448,75

Bolig 3 etasjer og over ...................................................................................kr    618,75

Forretninger med større fyringsanlegg........................................................kr 1 422,50

Industripiper pr meter ...................................................................................kr   145

Ekstrafeiing utenom rute...............................................................................kr   943,75
 

Gebyr for tømming slamanlegg

økes med 25,37 %

Bolig – tømming hvert 2. år pr år................................................................... kr 934

Fritidsbolig – tømming hvert 4. år pr år......................................................... kr 467

Minirenseanlegg - tømming hvert år.............................................................. kr 2.241

Tette tank - tømming hvert år .........................................................................kr 2.802
 

Gebyrsatser kontroll anlegg med sanitær utslipp

økes med 37%

Slamanlegg …………….......................................................................................kr 1 554

Tette tanker ………….......................................................................................  kr 1 554

Gråvannaanlegg …......................................................................................... kr    550

Kommunale anlegg .......................................................................................kr 2.420

 

Gebyrsatser kontroll olje- og fettavskiller

økes med 37%

Oljeutskillere .................................................................................................kr 1.004

Fettutskillere .................................................................................................kr 1.801

 

Renovasjon husholdning

Faktureres av Iris Salten

Grunngebyr . . . . . . . . .  . . . . . kr  3 370,26

80l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 370,26

130l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  3 961,08

190l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  4 669,13

240l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  5 304,49

350l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  7 253,38

500l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  11 722,64

660l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  14 653,30

750l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  17 583,96

Pr m³ i container . . . . . . . . . ..kr 23 445,96

Spørsmål ang. andre renovasjonsgebyr/renovasjon generelt rettes til Iris Salten

tlf 75 50 75 50. Se ellers www.iris-salten.no

EIENDOMSSKATT

Promillesatsen uendret for bolig og fritidseiendommer på 4,0 0/00.  For Næringseiendommer er promillen uendret på 5,2 0/00.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt gjeldende promille av takstverdien for eiendommer innenfor hele kommunen.  For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet, det er ikke vedtatt bunnfradrag pr boenhet. Se hjemmesiden til Bodø Kommune:

http://bodo.kommune.no/eiendomsskatt/category201.html.

 

Gebyr for saksbehandling vei, vann og avløp

Det beregnes ikke MVA for disse gebyrene.

 

Søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann pr søknad

Gråvannsanlegg …………………....................................................................... kr      3 575

Anlegg inntil 15 PE ……………......................................................................... kr   11 413

Anlegg over 15 PE ….......................................................................………..…. kr   17 188

Kommunalt avløpsvann …......................................................................….. kr    28 600

Endringstillatelse ………….....................................................................…..…. kr      7 150

 

Saksbehandlingsgebyr olje og fett

Oljeholdig avløpsvann..……….......................................................................Kr  7 150

Fettholdig avløpsvann  ……….......................................................................Kr  7 150

 

Saksbehandlingsgebyr vei

Søknad avkjørsel..........................................................................................kr   3 384

Gravemelding inkl. arbeidsvarsling ………………………................................kr   5 638

Arbeidstillatelse på og ved vei……………………..…………............................. kr  1 692

Plangodkjenning anlegg <10 000 m2 …………………..…............................. kr   5 638

Plangodkjenning anlegg mellom 10 000 - 50 000 m ............................kr 11 276

Plangodkjenning anlegg >50 000 m2 ……………………................................kr 33 829

 

Saksbehandling og kontroll/opprydding forurenset grunn

Enkel tiltaksplan ……………………..............................................................… kr   7 150

Kompleks tiltaksplan ………………............................................................... kr 21 450

Kontrollgebyr inntil 500 m2 ……...............................................................  kr   7 150

Kontrollgebyr 501 – 10 000 m2 ................................................................ kr 17 188

Kontrollgebyr over 10 001 m2 .................................................................  kr 32 863