Dette gjelder: 

  • Deltakelse i borgertoget
  • Lokale arrangement
  • Søknad om salg

Skriftlig henvendelse til Bodø kommune innen 14. april:

E-post: inger.lund@bodo.kommune.no