Bodø kommune vil med dette minne på at vi nå går inn mot en ny vinter. Dette betyr vekslende føre med snø og is på fortau, fare for takras og istapper som kan ramle ned. Du som eier, leier, fester eller bestyrer eiendommer har et ansvar for oppfølging. Følgende politivedtekter må du vite om.

Informasjon om gårdeieres ansvar for trygg ferdsel (PDF, 563KB)