Entreprenør asfalterer nedre del av ny vei i Hunstadveien i denne uken, samt at det blir montert opp permanent veirekkverk mot jernbanen.

Nytt kjøremønster innføres i løpet av fredag 27.05.22. Det medfører også at veien opp Hunstadringen stenges,  inntil veien fra krysset og opp til parkeringsplassen, er ferdig.

Nordlandsbuss vil informere sine kunder om hvilke holdeplasser som vil bli betjent i denne perioden. Lysregulering opprettholdes.

Hunstad