Dokumentene tilhørende saken er gjort tilgjengelig på Bodø kommunes nettside. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandlerne Marte Tangen;  Marte.Tangen@bodo.kommune.no eller Trond Åmo; Trond.Eivind.Amo@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 26.04.2024.

Merknader til forslaget merkes med referanse: 2022/8140.