Kystverket foreslår forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen med hjemmel i den nye havne- og farvannslovens § 7.

Opphevingen av de nasjonale og lokale fartsforskriftene fra 1. januar 2022 betyr, at Kystverket og kommunene innen samme tidspunkt, må gi nye forskrifter om fart etter ny havne- og farvannslovs § 7 og § 8 dersom man mener det er nødvendig.

Bodø kommune foreslår i den forbindelse å supplere gjeldende kommunale forskrift for fritidsbåter i kommunalt farvann, med fartsregulering for disse i Bodø kommunes indre havn.

Fartsbegrensningen gjelder for havneområdet i indre havn innenfor en rett linje trukket mellom nordspissen av molo og sydvestspissen av Nyholmen (eksisterende avgrensning av havna i dag).

Gjeldende fartsbegrensning på 5 knop foreslås opprettholdt for fritidsbåter.

Høringsfrist er 28. november 2021. Høringsuttalelser sendes til postmottak@bodo.kommune.no