Helseberedskapsplan 2023-2026 (PDF, 322KB)

Helseberedskapsplanen viser hvordan beredskapsforberedelser og håndtering av ekstraordinære hendelser skal ivaretas, og hvordan ansvaret er plassert.

Vedtatt av Bystyret 11.05.2023, PS 23/70.