Handlingsplanen tar utgangspunkt i eksisterende kunnskap og kartlegginger om kommunens naturmangfold, og gir en oversikt over dagens tiltak og politiske vedtak. Den inviterer til samskaping med kommunens innbyggere, frivillig sektor, næringsliv og nasjonale miljømyndigheter. Handlingsplanen er ment å gi en felles retning for arbeidet de neste to årene. Ettersom det er behov for utvikling av nye tiltak, og videreutvikling av eksisterende tiltak foregår fortløpende, vil handlingsplan oppdateres juni hvert år.

Det vil bli avholdt et innspillsmøte 1.september kl 18 i Folkeforum, Bodø rådhus

Frist for innsending av uttalelser er 20. september 2021.

Send innspill her