Tiltak

Koronautbruddet gjør det tøft for mange bedrifter, og noen av de mest utsatte bedriftene vi har er de nye selskapene som enda ikke har fått muligheten til å bygge en sterk likviditet eller et marked for sine produkter og tjenester, sier prosjektleder i Bodø kommune, Karoline Nilssen.

- Siden ingen helt vet når situasjonen normaliserer seg, eller om det noensinne kommer til å bli som før blir mange forståelig nok rådville, sier Nilssen. 

Gründerhjelperne samler seg og går ut med tiltak som kan bidra til å redde bedrifter i en vanskelig situasjon.

- Vi har hatt jevnlige møter i gründerhjelperne i de siste ukene. Dette gjør vi for å se om vi har områder hvor vi kan gå sammen for å bistå gründere, og for å vite om hverandres tiltak, sier Nilssen.

Bodø kommune tar to grep for å bistå de som trenger hjelp i denne situasjonen.

- Saksbehandlingstiden til gründerfondet reduseres, og næringsfaglig vurdering skal gis til de som har meldt behov innen tre arbeidsdager. Vi legger til rette for at all bistand kan foregå over telefon eller som et digitalt møte, sier Nilssen.

 

Kriser fremmer innovasjon

Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Anita Skog sier at det er flere grunner til at gründere nå tar kontakt. Krisen rammer likviditeten i selskapet og de færreste har økonomi til å håndtere det. Flere er engstelig for at bedriften skal gå konkurs.

- Vi får stor pågang fra gründere og startups i lys av krisen vi nå opplever. Mange er naturligvis urolig for er hvor lenge de negative effektene av dette vil vare, sier Skog.

En utfordring er at kapitalmarkedet brått ble borte. Konsekvensene av det er at gründere ikke klarer å skaffe finansiering til oppstart eller utviklingsprosjekter.

- Potensielle investorer har selv blitt påført store tap, og setter alle nye prosjekter på vent, sier Skog.

Noe man er kjent med fra andre økonomiske nedgangstider som finanskrisen i 2008 og nedgangen i oljesektoren i 2014, er at kriser kan drive frem innovasjon.

- Det er mange gründere som nå snur seg rundt for å finne nye inntektskilder. De går igjennom sin forretningsmodell og ser etter nye muligheter når markedet endrer seg.

Innovasjon Norge har mottatt 500 millioner i ekstra bevilgninger som skal gå til gründere og oppstartsbedrifter som lån og tilskudd.

- Vårt oppdrag er det samme, vi skal bidra til verdiskapning og vekst og kriteriene for å få støtte er stort sett de samme som tidligere. Men vi har nå mulighet til å støtte enda flere, og med betydelig større beløp, sier Skog.

Tiltakspakken fra Innovasjon Norge er for gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial. Støtteintensiteten bedres og tilskuddene kan suppleres med ordningene oppstartslån og risikolån.

- Dette vil bidra til at gode innovasjonsprosjekter kan videreføres, og legge til rette for nye utviklingsprosjekter, sier Skog.

Seniorrådgiveren har noen oppfordringer til de som skal starte egen bedrift, eller som skal revidere forretningsstrategien i eksisterende bedrift.

- Vi må ta innover oss at bærekraft har blitt en forutsetning for varig vekst. Et fokus på en tredelt bunnlinje med hensyn til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft er helt nødvendig for å lykkes i et stadig tøffere marked, sier Skog.

 

Bli gründer

Rådgiver i Kunnskapsparken Bodø, og prosjektleder for gründerhjelperne Johanne Aadde mener at på tross av markedet og forutsetningene så kan dette være en god periode for å starte egen bedrift.

- Det er mange som har kapasitet til å hjelpe og det finnes flere gode støtteordninger tilgjengelig for de som har gode ideer, sier Aadde.

Inkubator Salten som drives av Kunnskapsparken Bodø har fått økte bevilgninger fra Siva for å kunne inkludere flere gründere i inkubatorprogrammet.

- For de som nå er i oppstartfasen vil jeg anbefale å bruke tiden konstruktivt. Det finnes mange muligheter for å hente kompetanse, kapital og nettverk til bedriften sin. Og det meste kan gjøres på nettet, sier Aadde.

På mandag åpnet Kunnskapsparken Bodø sammen med Nordland fylkeskommune, Egga utvikling og Kunnskapsparken Helgeland en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendige næringsdrivende i Bodø.

- Hjelpetelefonen kan for eksempel bistå gründere i å navigere i jungelen av koronatiltak som er innført de siste ukene. Den kan også fungere som en sparringspartner for å se nærmere på hvilke muligheter den enkelte bedrift har, sier Aadde.

Hjelpetelefonen åpnet mandag 20. april, og vil være åpne hverdager fra 9-15. Telefonnummeret er: 400 18 656.

 

For å komme i kontakt med gründerhjelperne: Facebook - Gründerhjelperne Bodø

Bodø Kommune

 • Gir støtte på opp til 25.000 kroner til gründere igjennom Bodø kommunes gründerfond
 • Gir næringsfaglig vurdering mottakere av dagpenger som ønsker å starte bedrift
 • Gir Bodøs gründere et gründerkurs i regi av Start opp Salten med støtte fra gründerfondet

 

Innovasjon Norge

 • Hjelper etablerte og nyoppstartede virksomheter med finansiering, rådgivning, kompetanse og nettverk, som gjør det mulig å satse
 • Har fått en betydelig økning i sine rammer som skal sikre at gode innovasjonsprosjekter kan videreføres, og legge til rette for nye utviklingsprosjekter. Maksimal støtte økes, støtteintensiteten bedres og tilskuddene kan suppleres med ordningene oppstartslån og risikolån, som også vil gi økte muligheter til å utløse privat kapital
 • Gjennomfører i disse dager flere webinarer om de ulike tiltakspakken, i tillegg til kompetanseprogrammer

 

Skatteetaten

 • Arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet, både for enkeltpersonforetak og aksjeselskap
 • Kan hjelpe med de ulike plikter, oppgaver og frister en eventuelt må sette seg inn i oppstartsfasen
 • I denne perioden er det høyt trykk på veiledningstjenesten som hjelper hver enkelt så godt som mulig

 

DnB

 • Har et eget team, Oppstartslosen, som kan mye om det å starte bedrift og rådgir kunder
 • Har samlet mye informasjon om viktige temaer, relevante lenker, maler for dokumenter, og artikler til inspirasjon for oppstartsbedrifter
 • Har i forbindelse med Covid-19 opprettet en koronatelefon og informasjonsside/koronaside på sine nettsider
 • Bistår ellers med hjelp til finansrelaterte spørsmål

 

Sparebank 1 Nord-Norge

 • Har gjennom Samfunnsutbyttet tildelt Gründerhjelperne midler for å drive Gründerhjelperne og arrangere Gnist Gründeruke
 • Bistår bedrifter og personer med bedriftsidéer med rådgivning og tips
 • Bistår ellers med hjelp til finansrelaterte spørsmål

 

Inkubator Salten

 • Jobber med å finne løsninger, legge til rette for og hjelpe gründere som sitter med gode idéer
 • Bistår både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter med rådgivning og konsulentbistand for utviklingsprosjekter
 • Har i forbindelse med Covid-19 fått ekstra midler fra Siva til å hjelpe hardt rammede bedrifter, i tillegg til at de er med på hjelpetelefonen initiert av fylkeskommunen
 • Bistår for tiden mange bedrifter med søknader inn til både Innovasjon Norge og andre relevante steder

 

Start Nord/ Spark Nord

 • Studentorganisasjoner som bistår og rådgir innen entreprenørskap, nyskapning og innovasjon blant studenter
 • Arrangerer i fellesskap flere foredrag, konkurranser og relevante arrangementer for studentene ved Nord Universitet

 

Saltdal Utvikling

 • Næringsavdelingen til Saltdal kommune som aktivt driver næringsutvikling og etablererbistand, og gir råd for nye og eksisterende bedrifter
 • Er i kontinuerlig kontakt med personer som nå ønsker å starte bedrifter
 • Gjennomfører i disse dager en digital versjon av Start Opp Salten, en kursrekke for gründere i hele Salten

 

Bodø Næringsforum

 • Til stede for næringslivet i regionen, hjelper nå bedrifter og har fokus på kontantstøtteordninger
 • Pådriver for hjelp til det lokale næringslivet i samarbeid med kommunen
 • Deler mye bra informasjon og tiltak på sin plattform og i nyhetsbrev

 

Nav

 • Tar kontakt med bedrifter med mange permitterte, for å tilby dialog og/eller bistand
 • Tar gjerne en prat med bedrifter i utsatte situasjoner, eller som rett og slett bare trenger hjelp
 • Er åpen for rekrutteringsoppdrag med tanke på omstilling i jobbmarkedet