I samsvar med § 8 i lov om stadnamn, kunngjøres det følgende nye forslag 
til nye vei og stedsnavn i Bodø:

  • Lappkjerringveien endres til Rosveien

Kartverket melder oppstart i Navnesak 2023/170 – Grytøya/Gryttøy mfl i Bodø kommune

Saken gjelder følgende navn: 

  • Klubben / Grønøy-Grytøya / Brynnøy-Gryttøy (øy i sjø)
  • Litle Grytøya / Grytøya, I / Littj Gryttøya (holme i sjø)
  • Gryttøya (Holme i sjø)
  • Gytøy (fyrlykt)
  • Eggholmen / Eddesholmen (Holme i sjø)

 

Kartverket melder oppstart i navnesak 2023/85 – Viestabuollda i Bodø Kommune, det Norske parallellnavn er Vesterli. Bruk 219/2.

Kartverket har vedtatt navnesak 2016/8 Vesterli for bruk 219/2 Bodø kommune.

Bodø kommune har i Plan og miljøutvalget 15.03.2023 endelig vedtatt følgende vei og stedsnavn:

•    En del av Storgata, inne i glasshuset gis navnet Shirleys plass
•    Schyttedalsveien endres til Skytjedalen
•    Jakhellns vei endres til Sofie Jakhellns vei 
•    Blånakkvatnet i Misvær endres til Austerlivatnet
•    Øvre del av Professor Schyttes gate fra krysset med Parkveien endres til Repslagerveien

•    Vei 1567    Alstadfjæra
•    Vei 1566    Røykeriveien 
•    Vei 1568    Slakteriveien
•    Vei 1570    Pølsemakergata
•    Vei 1571    Kråkåskleiva
•    Vei 1572    Torvhågen
•    Fv. 834/571, del 7. Tranvika

•    Vei 1569 og Tvillingan slås sammen til en veiadresse: Tvillingan
•    Oksbakkan og Brømnessanden slås sammen til en veiadresse Brømnessanden

Eventuelle innspill og spørsmål til forslag og vedtak sendes til: 

postmottak@bodo.kommune.no merket 17/3433.

Frist for innspill er  03. januar 2024.