Vei- og stedsnavnutvalget behandlet i møte 23.5.2022 forslag til nye vei- og stedsnavn i Bodø kommune. I samsvar med § 8 i lov om stadnamn, kunngjøres det følgende nye forslag til nye vei og stedsnavn i Bodø:

Planområde Ny By:

    • Ytterhernes i vest
    • Hernesmyra i øst

Sentrum:

  • Øvre del av Professor Schyttes gate fra krysset Parkveien endres til Repslagerveien

Kjerringøy:

 

  • Vei 1572 på Kjerringøy gis navnet Torvhågen