Vei- og stedsnavnutvalget behandlet i møte 11.1.2022 forslag til nye vei- og stedsnavn i Bodø kommune. I samsvar med § 8 i lov om stadnamn, kunngjøres det følgende nye forslag til nye adressenavn i Bodø:

 

Kjerringøy

Vei 1571         Kråkåskleiva.

 

Alstad (Slakteritomta)

Vei 1567          Alstadfjæra 

Vei 1566          Røykeriveien

Vei 1568          Slakteriveien

Vei 1570         Pølsemakergata

 

Forslag på endringer i noen veinavn

Rønvikfjellet: Schyttedalsveien endres til Skytjedalen.

Nedre Rønvik: Jakhellns vei endres til Sofie Jakhellns vei.

Midtbyen: Øvre del av Professor Schyttes gate får tilbake sitt gamle navn Repslagerveien.

Andre navnesaker

Bystyret vedtok 9.9.2021 å etablere et minnested for Shirley Bottolfsen.

Forslag: En del av Storgata gis navnet Shirleys plass.

Det nye byutviklingsområdet som ligges sør for Olav V gate skal ha et navn. Kommunen har allerede tatt i bruk det gamle gårdsnavnet Hernes i sine plandokumenter. Vei- og stedsnavnutvalget slutter seg til forslaget og kunngjør at den nye bydelen gis navnet Hernes.

Misvær: Blånakkvatnet endres til Austerlivatnet.

Hytteadressa Blånakkvatn (tidligere vei 1566) endres til Austerlivatn.

 

Eventuelle innspill til forslagene sendes til postmottak@bodo.kommune.no innen 22.04.2022.