Endringsforslag mottas innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle andre forslag rettes skriftlig til Bodø kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for endringsforslaget.

Det kunngjøres følgende forslag til nye adressenavn i Bodø:

1. Vei 1565 får navnet Brømsneskleiva.
2. 
Rekkehusene i Oksbakkan og Brømnessanden slås sammen til en veiadresse Brømsnessanden. *)
3. 
Hovedtilførselsveien fra FV 834 Midnattsolveien og nordøstover og opp i boligområdet får navnet Oksbakkan.
4. 
Den nye vei 1569 og Tvillingan slås sammen til en veiadresse: Tvillingan  *)
5. 
Fv. 834/571, del 7 får nytt veinavn: Tranvika

*) Endring av husnumrene kan bli en konsekvens av dette i begge veiene.

Det kunngjøres følgende forslag til nye navn på parker i Bodø:

6. Rådhusparken endrer navn til Rådhusplassen.
7. Solparken beholder sitt navn.
8. Parkområdet mellom Dronningens gate, Bankgata og Kongens gate får navnet Sissel Bjugns park.

Det kunngjøres at følgende nye naturnavn vedtas endelig

Kartverket har gjennom vedtak i sak 2018/446 fastsatt 3 naturnavn i Bodø kommune. Bodø kommune vedtar endelig samme navn.

A. Tidligere Store Nautholmen får navnet Nauthaugen (Halvøy)
B. 
Nautholmen (Holme)
C. 
Fuglholmen (Holme)

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 bokstav a) –c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til Bodø kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen:

E-post; postmottak@bodo.kommune.no

For spørsmål kontakt saksbehandler på e-post: hege.ness.grotterud@bodo.kommune.no