Et utkast av Ferdselsåreplan 2023-2030 er nå ferdigstilt og bystyret har vedtatt å sende planen ut på åpen høring. 

Bodø kommune ønsker særlig innspill på tiltak som kan bedre måloppnåelsen i bydeler og bygdesenter. 

  • Merknader merkes med Høringsinnspill til Ferdselsåreplan 2023-2030, saksnummer 2022/7975 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no.
     
  • Frist for høringsinnspill er 10. februar 2023
     
  • Det vil bli arrangert et åpent høringsmøte den 18. januar 2023 kl. 19:00 – 21:00 i Folkeforum, Bodø rådhus.