For å regulere fisket ved elveutløpet, er det behov for å fastsette grensen mellom elv og sjø.

Forslaget som sendes på høring, er at grensen mellom elv og sjø fastsettes som vist i kartet nedenfor.

Frist for å gi innspill til høringen er 30. april.

Uttalelser sendes til: postmottak@bodo.kommune.no

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler i Nærings- og utviklingsavdelingen, Svein Erik Moholt, sem@bodo.kommune.no

Kart