Ifm. ett fjernvarmeanlegg vil Dronningens gate være stengt ved Meierikvartalet f.o.m. 20.06.2022 – 15.09.2022 

Omkjøring vil være via Havnegata-Kongens gate-Rådhusgata
Dronningens gate gjøres midlertidig enveiskjørt i anleggsperioden (med kjøreretning vestover) mellom Rådhusgata og Havnegata for å sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.
Det blir ingen endring i enveisreguleringen i Rådhusgata/Havnegata.