Fra og med 21.01.21 kom det nye endringer i covid-19-forskriften, se endringene her: