Kontoret har saksbehandlere med bred kompetanse og erfaringen innenfor helsefag og forvaltning. 

I tillegg har kontoret funksjoner som koordinerende kreftsykepleier, konsulent innenfor personvern velferdsteknologi og servicedesk velferdsteknologi.