Samarbeidsutvalget består av en foreldrerepresentant og en ansatte representant.

Leder for SU er alltid en fra foreldrene. Styrer er fast medlem, med uttalerett men ikke stemmerett.