Stokkvika barnehage ligger i naturskjønne omgivelser med store friområder rundt barnehagen. Vi har kort vei til skog, sjø og fjære, lekeplass og fotballbane, som blir flittig brukt.
 

Alstad barneskole og Alstad ungdomsskole ligger i gangavstand.

Stokkvika barnehage har 72 plasser fordelt på to hus. Våre avdelinger er inndelt med en småbarnsavdeling fra 1-3 år og to søskengrupper med barn fra 1-6 år.
 

Personalet i Stokkvika barnehage har høy kompetanse og vi har mange ansatte med lang erfaring.

I Stokkvika barnehage har vi stort fokus på barns lek og vennskap, samt viktigheten av aktivt deltagende voksne i møte med barn.

Barnehagen jobber etter følgende pedagogiske grunnsyn:

I Stokkvika barnehage legger vi følgende pedagogiske grunnsyn til grunn for vårt arbeid:

  • Barnet er aktivt og utforskende og utvikler seg i samspill med sitt miljø.
  • Barnehagen skal være et sted for lek, glede, felleskap og vekst.
  • De voksne skal se det enkelte barn og verdsette hver og en for det den er.
  • Barnet skal møtes med varme, anerkjennelse og innlevelse.
  • Barnehagen skal gi barnet, trygghet, trivsel og positiv selvfølelse.
  • Det er de voksne sitt ansvar å etablere et godt samspill med barnet.

Stokkvika barnehage skal være en arena for lek, glede, fellesskap og vekst!