Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø3,84,44,1
Relasjon mellom barn og voksne4,24,74,5
Barnets trivsel4,55,04,7
Informasjon4,04,64,1
Barnets utvikling4,34,84,7
Medvirkning3,94,64,1
Henting og levering4,04,64,4
Tilvenning og skolestart4,14,84,4
Tilfredshet4,14,84,5