Vi har et mål om at samisk kultur skal inkluderes sømløst og naturlig inn i Bodøs aktiviteter på kulturfeltet. Stormen bibliotek med Stormen samiske senter kan dermed brukes både som lokale og arrangør for å synliggjøre og alminneliggjøre samisk tilstedeværelse.

Stormen samiske senter har også et særlig ansvar for den samiske boksamlingen i biblioteket. Det inkluderer både barne-, ungdoms-, og voksenlitteratur, og litteratur på de samiske språkene og om samisk tematikk.

Stormen – samisk senter