Språksenterdriften er en grunnpilar i Stormen samiske senter. Hovedmålsettingene for språksenterdriften er å tilby språkaktiviteter for alle som har interesse for samisk språk; både de som ønsker å styrke språket og de som vil tilegne seg grunnleggende språkkunnskaper. Vi vil bidra til økt nysgjerrighet rundt samisk språk.

Språksenteret vil ha hovedvekt på lulesamisk språk, men vil også inkludere nord, sør-, og pitesamisk språk.

Språksenteret mottar støtte fra Sametinget og vil være i en etableringsfase de første tre driftsårene, med et økende aktivitetsnivå år for år.

Stormen samiske senter