Dette gjelder behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, moteregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Innkreving av kommunale avgifter og parkeringsgebyr legges til Regnskapstjenesten i Bodø kommune.

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor/nord-norge/bodo/