I tillegg til at regnskapskontoret selv utfører viktige oppgaver på regnskapsområdet, innebærer dette også at regnskapskontoret har viktige oppgaver knyttet til oppfølging og veiledning av kommunens enheter i oppgaver på regnskapsområdet. 

Leder for regnskapskontoret er også kommunens regnskapssjef.

Inngående faktura

Utgående faktura