Innkjøpskontoret i Bodø kommune har ansvaret for:

 • Inngåelse av rammeavtaler
 • Bistand til tjenesteenhetene i større anskaffelsesprosjekter
 • Opplæring og veiledning innenfor anskaffelser, lov og regelverk om offentlige anskaffelser
 • Opplæring i Ajour Innkjøpsportal for godkjente bestillere i kommunen
 • Bodø kommune er vertskommune for en felles samordnet innkjøpstjeneste i Salten, SIIS

Sentrale oppgaver:

 • Koordinering av anskaffelser, herunder rammeavtaler, større investeringskjøp og rådgivning i innkjøpsspørsmål
 • Veiledning og opplæring i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
 • Utarbeidelse og utvikling av konkurransegrunnlag/avtaler Videreutvikling av et tverrfaglig innkjøpssamarbeid med tjenesteenhetene i kommunene
 • Oppfølging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser
 • Informasjon og veiledning til avdelingene/tjenesteenhetene
 • Leverandørutvikling