Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen, å ta kontakt så som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning. Kontakt oss gjennom Bodø Kommunes servicetorg, telefon : 75 55 50 00