• Skal leveres revisor 15. februar.
     
  • Skal deretter gjennom Kontrollutvalget normalt i april, for politisk behandling i mai.