Når det er inngått avtale om plass i privat skole:

Her sender du melding om overføring til privat skole. Meldingen er en dokumentasjon på at du som foresatt skriver eleven ut fra den kommunale grunnskolen. Meldingen arkiveres på elevens mappe i den kommunale arkivet.

Send meldingen her: "Melding om flytting til privat skole"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ved retur til offentlig skole:

Ihht opplæringsloven er det nærskoleprinsippet som gjelder. Ved bytte fra privat til offentlig skole gis beskjed til den private skolen om å sende flyttemelding til nærskolen.