I Norge er det opplæringsplikt, ikke undervisningsplikt og ikke skoleplikt. Dvs. at barnet må ikke gå på skolen for å få opplæring.

Det er foreldrenes plikt å påse at barna får den opplæringen de har rett til. Dette kan foreldrene gjøre gjennom å ha barna i den offentlige skolen, i en privatskole, eller gjennom "privat heimeopplæring." Jfr. Opplæringslova § 1-2: «Verkeområder for lova» . Dvs. at det ikke er skolens, men foreldrenes ansvar at barnet får opplæring.

Hjemmeundervisningen skal være "tilsvarende" den offentlige opplæringen. Kunnskapsløftet gir metodefrihet i opplæringen, men målene med opplæringen hjemme og i skolen er de samme, nemlig § 1-1: «Foremålet med opplæringa»: (...) (Opplæringslova)

Send melding her: "Melding om privat opplæring "