Bodø kommune, som skoleeier, har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Opplæringen i lulesamisk skjer ved stedlig undervisning ved Grønnåsen skole. Nord- eller sørsamisk skjer ved fjernundervisning. 

Innen 15. februar må foresatte gi beskjed til elevens nærskole om de ønsker samiskopplæring for sitt barn for kommende skoleår.  Det må spesifiseres hvilket samisk språk og om det er språknivå 1 eller 2. 

Du finner mer informasjon her: