Det kommunale foreldreutvalget i Bodø driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i kommunen, og de har en god dialog med skoleeier. KFU er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt. Ta kontakt med din skole om du ønsker kontaktinformasjon til din skoles foreldreutvalg

Ledelsen i det kommunale foreldreutvalget i Bodø for skoleåret 2019/20 er:

  • Leder Iselin Brenna
  • Nestleder er Monica Tangen. 
  • Kontaktinfo: kfubodo@gmail.com