Det kommunale foreldreutvalget i Bodø driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i kommunen, og de har en god dialog med skoleeier. KFU er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt. Ta kontakt med din skole om du ønsker kontaktinformasjon til din skoles foreldreutvalg

 

  • Kontaktinfo: kfubodo@gmail.com