Framskutt eller utsatt skolestart:

Her finner du veiledning og rutiner for å søke framskutt eller utsatt skolestart

Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring. Fordi skolen skal være tilpasset alle barn og kan tilby spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging, vil en del barn med særlige behov få en like god utvikling i skole som i barnehagen. Barn med store og varige funksjonshemninger, samt barn som vurderes å ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden, vil derfor som hovedregel vurderes til å ha best utbytte av å begynne på skolen til ordinær tid.

Den enkelte skole skal se til at alle barn får en så god skolestart som mulig, uavhengig av barnets individuelle forutsetninger. På dette grunnlaget anbefaler derfor Bodø kommune og Pedagogisk- Psykologisk tjeneste (PPT) generelt at barn begynner på skolen det kalenderåret de fyller 6 år. I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt eller framskutt skolestart.

Alle henvendelser om vurdering av utsatt/framskutt skolestart skal behandles individuelt.