Hvert år avvikles skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolens ungdomstrinn. Skriftlig eksamen er regulert i forskrift til opplæringsloves kapitell 3.


Muntlig eksamen (lokalt gitt eksamen) - retningslinjer utarbeidet lokalt av Grunnskolekontoret i samarbeid med skoleledere: ('Vedtatt i bystyret 8.desember 2011, PS 11/171, revidert ut fra ny forskrift til opplæringsloven feb.2014)

Nasjonale prøver, Kartleggingsprøver og andre prøver