Barnehage- og skolekontoret har fokus på å koordinere, utvikle, støtte og lede kommunens skoler.

Oppgaver


Drift av skolene

 • Økonomi
 • Overordnet koordinering av skyss
 • Koordinere grunnleggende norskopplæring
 • Oppfølgning av avtaler
 • Digital utvikling 

Utvikling av skolene

 • Koordinere, støtte og utfordre skolene i den faglige skoleutvikling
 • Utviklings- og tilsynsbesøk på skolene
 • Kompetanseutvikling
 • Ledermøter og nettverk
 • Årlig tilstands- og ressursrapport til bystyret

Andre opgaver

 • Samarbeid med videregående skoler
 • Samarbeid med barnehager
 • Tverrfaglig samarbeid innen kommunen