Skolen har egen SFO-ordning. Elever på 1.-4. trinn har gratis SFO etter skoletid til kl. 14.45. SFO-tilbudet før kl. 09.10 og etter kl. 14.45 er i samarbeid med barnehagen.  Rektor er også leder av SFO.