Skjerstad oppvekstsenter er en fådelt skole med 33 elever. Skolen ligger midt i bygda Skjerstad, ca. 60 km fra Bodø sentrum. Den er godt utstyrt, har gode lokaler og et flott uteområde med bl.a. kunstgressbane og lekeanlegg.

I umiddelbar nærhet har vi både sjø, skog og fjell. Skolen er en viktig del av lokalmiljøet, og vi har et godt samarbeid med nærings- og kulturliv. De rike mulighetene for uteaktivitet i lokalmiljøet brukes aktivt i læringsarbeidet.

Aldersblanding er en naturlig del av skolens pedagogiske praksis. Elevene på barnetrinnet har egen Ipad, mens ungdomstrinnelevene bruker bærbar PC som en del av læringsarbeidet.

I samarbeid med heim og lokalmiljø, vil skolen ruste elevene for framtida gjennom opplevelse av trygghet, trivsel, mestring og læringslyst. 

Skolen er et oppvekstsenter med barnehage, SFO og 1. – 10. klasse under en ledelse og med felles økonomi.