Skjerstad oppvekstsenter er en fådelt skole med rundt 30 elever. Skolen ligger midt i bygda Skjerstad, ca. 60 km fra Bodø sentrum. Den er godt utstyrt, har gode lokaler og et flott uteområde med bl.a. kunstgressbane og lekeanlegg.

I umiddelbar nærhet har vi både sjø, skog og fjell. Skolen er en viktig del av lokalmiljøet, og vi har et godt samarbeid med nærings- og kulturliv. De rike mulighetene for uteaktivitet i lokalmiljøet brukes aktivt i læringsarbeidet.

Aldersblanding er en naturlig del av skolens pedagogiske praksis. Elevene på barnetrinnet har egen Ipad, mens ungdomstrinnelevene bruker bærbar PC som en del av læringsarbeidet.

I samarbeid med heim og lokalmiljø, vil skolen ruste elevene for framtida gjennom opplevelse av trygghet, trivsel, mestring og læringslyst. 

Skolen er et oppvekstsenter med barnehage, SFO og 1.–10. klasse under en ledelse og med felles økonomi.