Mennesker er sosiale vesener, og vi trenger hverandre for å føle tilhørighet og mening. Noen trenger mange, noen trenger få, men alle trenger noen.  


I disse korona tider er det nettopp dette- samholdet vårt som settes på en kraftig prøve.

Det er vanskelig å være sammen slik vi er vant til. Heldigvis er det fortsatt mye vi kan gjøre for å ta vare på hverandre – på avstand.

Her er noen tips til å håndtere denne nye hverdagen: 
 

 

Vær med i nasjonal dugnad i forbindelse med korona-utbruddet 

Har du behov for en ringevenn eller noen som kan hjelpe deg med til å gjøre små hverdagsgjøremål? 

I Nyby-appen kan du be om hjelp og gi hjelp. De som trenger hjelp legger selv ut sine oppdrag til frivillige. Og så binder frivillige seg til enkeltoppdrag. 

Mer informasjon finner du her: