Saltvern skole er en stor skole som kjennetegnes av godt læringsmiljø og et kompetent og stabilt personale. Elevene opplever tilhørighet og god trivsel.

Saltvernhender

Skolen har rundt 720 elever fra 1. til 10. trinn og over 100 ansatte. 

Saltvern skole er en stor skole som kjennetegnes av godt læringsmiljø og et kompetent og stabilt personale. Elevene opplever tilhørighet og god trivsel.

Skolens satsingsområder:

  • Klasseledelse
  • Inkluderende skolemiljø
  • IKT som hjelpemiddel i læringsarbeide

Visjon: Alle på Saltvern skal gis positive opplevelser og personlig fremgang