Saltstraumen skole sine utviklingsområder er å jobbe med innføringen av skolestrategiplanen for Bodø kommune og forberedelser fram mot nye læreplaner i skolen.

Vi satser på bruk av digitale verktøy i undervisningen. Skolen har Ipad til hver elev på barnetrinnet og PC til hver elev på ungdomstrinnet.

Skolen har rundt 100 elever.