Råd og regler: 

Ankomst Norge

Arbeid

Arrangementer

Barnehager

Besøk i boliger og bofellesskap

Besøk på sykehjem

Butikker

En til en virksomheter 

Frisører 

Idrett og fritidsaktiviteter

Karantenehotell

Kultur- og underholdning innendørs

Munnbind

Private sammenkomster

Skoler

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Sosial kontakt

Svømmehall

Treningssenter

Uteliv og serveringssteder

 

Gjeldende forskrifter 

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.

Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene, og de bør teste seg. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell (gjelder fra mandag 29. mars).

Det finnes enkelte unntak fra disse kravene, for eksempel for barn under 12 år. Les mer om unntakene: Informasjon om karantenehotell

Arbeid

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
 • Arbeidsgiver skal sørge for dette.

Arrangementer

 • Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.

 • Regler hvis arrangementet likevel må avholdes:
  • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
  • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
  • Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser. 
  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Maks 50 personer på arrangementer utendørs.
    

Barnehager

Alle barnehagene i Bodø har gult nivå fra mandag 12 april. Gult nivå betyr at barnehage er åpne og hele avdelinger regnes som en kohort.

Les mer på utdanningsdirektoratets sider
 

Besøk i boliger og bofellesskap

Besøk på sykehjem

Bibliotek

Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard

Butikker

Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard. 

Benytt kun lokale kjøpesentre og varehus. 

Én-til-Én virksomheter

Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard

Idrett og andre fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
 • Toppidrettsutøvere kan likevel trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt. Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Karantenehotell

 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. 

Kultur- og underholdning innendørs

 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende må holde stengt.

Munnbind

 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.

Private sammenkomster

Anbefaling om maks to gjester på besøk. Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.

 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.

 • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

 • Kommer du fra et område med høyt smittenivå, bør du ikke bo på hotell.

 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. 

Les mer om reisekarantene på helsenorge.no
 

Skoler

Gult nivå på Videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler i Bodø. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Hovedregel om digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig.

 • Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. 

 • Maks to gjester på besøk. 

 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
   


Svømmehall

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan bare holde åpent for skolesvømming, organisert svømmetrening for de under 20 år, og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. De kan også holde åpent for rehabilitering/opptrening, og annen individuell behandling det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.


Treningssenter

Treningssentre kan bare holde åpent for de som er bosatt i kommunen.

Unntak for personer bosatt i andre kommuner som skal benytte treningssentrene til rehabilitering og opptrening invididuelt/i mindre grupper med arrangør, eller individuell trening/behandling det kan bestilles time til.

Uteliv og serveringssteder

 • Skjenkeforbud.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Gjeldende Forskrifter

Det er for tiden ingen egne lokale eller regionale forskrifter og anbefalinger som gjelder i Bodø kommune. Det er de nasjonale tiltakene som gjelder. 

Her finner du mer informasjon på regjeringen.no: Oversikt over nasjonale tiltak