Kommunestyrevalget 2023

  • I Bodø kommune hadde 41 925 personer stemmerett.
  • 62,87 prosent av disse stemte.
  • Valgstyrets møtebok utgjør det endelige resultatet for kommunestyrevalget 2023. Den inneholder endelig partifordeling, mandatfordeling og kandidatkåring.

Valgstyrets møtebok finner du her.  (PDF, 3MB) 


 


Hva skjer etter valget?

  • De 39 kandidatene som har blitt valgt danner det nye bystyret for de neste fire årene. 
  • Det nye bystyret hadde sitt første og konstituerende møte 5. oktober 2023. 
  • I sitt konstituerende møte valgte bystyret ordfører, varaordfører og sammensetning av råd og utvalg for de neste fire årene.

Om bystyret og øvrig politisk organisering av Bodø kommune.


valgoppslutning per kommunedel

Bildet viser hvor stor andel som stemte i kommunestyrevalget 2023, fordelt på kommunedelene i Bodø: Kjerringøy: 66,13 %; Nordsia: 62,85 %; Saltvern: 66 %; Sentrum: 62,19 %; Mørkved: 62,7 %; Løding: 60, 24%; Saltstraumen: 61,06%; Skjerstad: 67,51 %; Misvær: 66,85 %.

 


Valg til kommunedelsutvalg 2023

Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg
#MedlemmerStemmetallVaramedlemmerStemmetall
1Johan Fredrik Winther (Nordsia)188Georg Kristiansen127
2Rolf Eivind Alsos (Kjerringøy)188Ann-Kristin Nilsen111*
3Gry Vedal (Nordsia)168Geir Jacobsen111*
4Ole-Martin Bendiksen (Kjerringøy)159Nikolas Fure83
5Ann-Kristin Skjelstad (Nordsia)158Dagfinn Andersen48
6Camilla Berg Hansen (Kjerringøy)144*rangering avgjort ved loddtrekning
7Astrid Tove Olsen (Kjerringøy)139
Skjerstad kommunedelsutvalg
#MedlemmerStemmetallVaramedlemmerStemmetall
1Stian Brodersen241Gunnar Høgseth107
2Aina Leithe227Otto Johan Ljønes105
3Christian Klette220Christopher T. Winfield101
4Jens Ole Engelien185Lars Christian Nilsen Utvik92
5Mette Nome Sivertsen Schaer163Ole Martin Storå89
6Tore Haubakk150Geir Åge Johnsen86
7Tone Merete Gundersen Opli140Stig Arne Hansen85
Tverlandet kommunedelsutvalg
#MedlemmerStemmetallVaramedlemmerStemmetall
1Knut Ole Nordlie584Liv Kristin Valmo238
2Gudmund Andreassen454Jan-Ove Børstad225
3Monica Hartz-Ressem383Anja Almås Tangeraas220
4Torgeir Horn364Lise Steffensen Kristiansen218
5Anette Rypeng308Johanne Jeremiassen Safsnes210
6Evy Jeremiassen301
7Jan Storteig245
Saltstraumen kommunedelsutvalg
#MedlemmerStemmetallVaramedlemmerStemmetall
1Magne Ossletten196Susanne Høiskar99*
2Wenche Antonsen167Elisabeth Nilsen99*
3Atle Andersen157Jan Gunnar Jenssen89
4Kjell Ove Wenberg138Martin Thuv63
5Cecilie Kristiansen114Renate B. Pettersen59
6Stig Venberg109Anja K. Lande50
7Ronny Hanssen104*rangering avgjort ved loddtrekning

Resultater fra tidligere år