På valgdagen møter du i ett av valglokalene i Bodø kommune. Husk å ha med gyldig legitimasjon, som førerkort eller pass. Lurer du på hvordan stemming foregår i valglokalet? Her kan du se hvordan man stemmer på valgdagen: http://bit.ly/3lLZVDB 

Du kan også forhåndsstemme fra 10. august eller avtale tidligstemming med servicekontoret fra 1. juli.