Tidligstemming er et tilbud om å stemme før forhåndsstemmingsperioden.

Ordningen er ment for de som ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, for eksempel på grunn av sykdom eller reise. Du trenger ikke å dokumentere grunnen til at du ønsker å tidligstemme.

Ved valget høsten 2023 kan du tidligstemme fra 1. juli til og med 9. august. Fra 10. august starter forhåndsstemmeperioden.

For å avgi tidligstemme må du avtale tidspunkt med servicetorget i Bodø rådhus. Servicetorget når du på telefon: 75 55 50 00 eller e-post: servicetorget@bodo.kommune.no