Forhåndsstemming er en ordning som gjør det mulig å stemme før valgdagen. I årets kommunestyre- og fylkestingsvalget kan du forhåndsstemme fra 10. august til og med fredag 8. september. 

Du kan fohåndsstemme i alle landets kommuner. Det vil si at dersom du for eksempel oppholder deg i Oslo kommune, men er folkeregistrert i Bodø kommune, kan du likevel forhåndsstemme i Oslo. Stemmen din blir da sendt til Bodø kommune for opptelling. Til sammenligning kan du på valgdagen kun stemme i kommunen du er registrert i.