Bodø kommune har fem medvirkningsråd:

  • Ungdomsrådet
  • Eldrerådet
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
  • Flerkulturelt råd 
  • Rådet for psykisk helse og ruspolitikk

Medvirkningsrådene uttaler seg i saker som gjelder deres interesseområder. Slik gir medvirkningsrådene de folkevalgte viktige brukerperspektiv og et bedre beslutningsgrunnlag. 

Medlemmer og kontaktinformasjon for medvirkningsrådene finner du her.