Bodø kommune har fem kommunedelsutvalg:

  • Kjerringøy og Nordsia
  • Skjerstad
  • Saltstraumen
  • Tverlandet 
  • Væran

Kommunedelsutvalgene behandler saker som berører sitt geografiske område og skal til politisk behandling. Kommunedelsutvalgene er også kontaktledd mellom kommunen og sitt lokalmiljø. Utvalgene skal ivareta og fremme interesser for sitt område overfor kommunens politiske organer og administrasjon.  

Medlemmer og kontaktinformasjon for kommunedelsutvalgene finner du her.