Formannskapet i Bodø består av 11 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer blir valgt av og blant bystyrets medlemmer. Medlemmene av formannskapet skal være et representativt utvalg av bystyret.

Formannskapet har myndighet til å ta beslutninger på vegne av kommunen i en rekke saker. Denne myndigheten har de blitt tildelt av bystyret gjennom delegeringsreglementet. Det gjelder blant annet saker om kommunens eiendommer, utbyggingsavtaler og når en sak må bli avgjort så raskt at det ikke er tid til å kalle inn bystyret. 

Formannskapet er også et saksforberedende organ for bystyret. Det vil si at formannskapet gir forslag til beslutning i saker som senere blir behandlet i bystyret.

Formannskapets medlemmer og kontaktinformasjon finner du her. 

Formannskapssalen på Rådhuset i Bodø. Foto: Per Inge Johnsen/Bodø kommune.